Jesus ur tre olika perspektiv

Pris:
169 kr
Inkl. 6% Moms
Art.nr:
P1826493
Antal:
Målet för denna bok är att fördjupa vår förståelse av Jesus. Genom att belysa Jesus ur flera olika perspektiv kan vi närma oss Jesus person och gärning, hans lära och betydelse på ett fördjupat sätt.
 
Hur var Jesus i sina möten med människor?
Vad lärde han ut?
Hur benämndes han av andra?
 
Johan Greppe, en teolog nu bosatt i Saudiarabien, har skrivit en analys av Jesus ur tre perspektiv såsom Johannes beskriver honom i sitt evangelium. Boken är tankeväckande, intressant och inbjuder oss att närma oss Jesus och lära känna honom och oss själva.

Titel: Jesus ur tre olika perspektiv
Författare: Johan Greppe
Format: 140 x 210 mm, inbunden
Antal sidor: 77
ISBN: 9789187411601

 
”Att leva i sitt lärande och vara en del i skapandets mysterium ger livet energi och mening. I det lilla kan vi finna det stora och det största är att få uppleva närvaron av och tryggheten i försoningen.”
 
Med författarens egna ord:
Boken om Jesus är ett led i min längtan att bättre förstå vem Jesus var/är. Under mina teologiska studier har jag fördjupat mig i Johannes beskrivning av honom. För att inte fastna i ensidiga bilder har jag valt tre olika perspektiv i mitt studium och använt en hel del referensmaterial från framstående teologer. Allt är skrivet ur ett trosperspektiv och från min egen subjektiva utsiktsplats.
 
Johan Greppe är far till sex barn, teolog och rektor. Just nu är han verksam som rektor på den svenska skolan i Saudiarabien.