Undervisning/ Inspiration

Resor med Björn Lénberg

Björn Lénberg är företagaren som sålde företaget och istället blev evangelist med Gud som...

Ditt pris: 149,00 kr

Jesus ur tre olika perspektiv

Målet för denna bok är att fördjupa vår förståelse av Jesus. Genom att belysa Jesus ur flera olika...

Ditt pris: 169,00 kr

Hjärtats lovsång, av Kristina Wikström

Nu är den här! I Hjärtats lovsång leds vi närmare en innerlig relation med Jesus. Det är också en...

Ditt pris: 150,00 kr

Den gudomliga restaurangen

Församlingarna i vårt land minskar i storlek och allt fler läggs ner. Men det behöver inte vara så,...

Ditt pris: 139,00 kr

Det finns en lekplats i London

Det finns en lekplats i London. Det var där det började. Vi var lite bortkomna i den stora staden....

Ditt pris: 198,00 kr